Skip to main content

Në Shqipëri, pjesëmarrja e femrave në votime, 44.3%, e meshkujve, 50.1%

Të Tjera