Skip to main content

Park fotovoltaik 2.6 Ha në Fier – Aplikimi i dytë për park voltaik nga “OSOJA-ENERGY”

Të Tjera