Skip to main content

Transferimi apo ndryshimi i numrit të aksioneve, si do të veprojnë Shoqëritë Aksionare? Publikohet udhëzimi i ri i MZHETTS

Të Tjera