Skip to main content

Vendorët mbledhin 12.5 mld lekë – “Ngec” formula e re e taksës së pasurisë, vjelje e dobët

Të Tjera