Skip to main content

Tërheqja e SHBA nga OBSH. Do të transferojë fondet tek kontribute të tjera të OKB

Të Tjera