Skip to main content

Gjaku i kordonit të kërthizës ndihmon në shërimin e grave nga HIV – Realizohet me sukses transplanti i parë!

Të Tjera