Skip to main content

Katalogu i Ministrisë së Ekonomisë në vitit 1938-Cilët ishin 600 tregtarët dhe kompanitë shqiptare që sillnin mallra nga jashtë (Lista emërore)

Të Tjera