Skip to main content

Nafta i “reziston” rritjes së Omicron – Çmimet ndodhen në rritje për mbi 5 ditë prej fuqizimit të kërkesës

Të Tjera