Skip to main content

Rubla stabilizohet afër 80 për dollar ndërsa stoqet regjistrojnë rritje të lehtë!

Të Tjera