Skip to main content

Si ishin dhe çfarë kishte në vitin 1940 në 187 qytetet e fshatrat e vendit. “Censusi”i Shqipërisë së paraluftës (pjesa e dytë)

Të Tjera