Skip to main content

3 miliardë njerëz në botë pa internet – 1 në 3 njerëz në planet ende nuk ka akses në këtë burim!

Të Tjera