Skip to main content

Mezi priste rolin e tij të ri dhe të bënte përmirësime në kompani – Aksionet e Twitter bien pasi Elon Musk refuzoi ofertën për t’u bashkuar me bordin

Të Tjera