Skip to main content

Rubla pritet të forcohet – Zgjerohen kërkesat e Rusisë për pagesa në monedhën vendase edhe për mallra të tjera!

Të Tjera