Skip to main content

Shqipëria, ndër vendet me peshën më të ulët të pensionistëve në Europë. Mbi 65-vjeçarët zënë vetëm 14.8% të totalit

Të Tjera