Skip to main content

Të minosh Bitcoin do të thotë të dëmtosh mjedisin. Studimi zbulon se Kina mund të humbasë trajektoren e saj për zero emetime karboni

Të Tjera